• Abonnement

Hvor ofte bør jeg skifte

Hvor rask slitedelene blir slitt varier stort fra del, merke, brukshyppighet og variabler som husdyr, kvalitet på plen osv.

Vi oppgir anbefalte utskiftingsintervall og bygger vedlikeholdspakkene våre basert på tall fra leverandører, bransjenormer og egne erfaringer. Denne informasjonen kan du finne inne på hver enkelt vare.

Dersom du har tilbakemeldig om produkt, ønsker om nye produkt eller justering av vedlikeholdspakkene tas dette i mot med stor takk. 

chat

Chat med oss

x